A A A

miejsce na logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF nie jest dostępnych cyforowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Domżalski.
 • E-mail: sekretariat@pcprelblag.pl
 • Telefon: 55 233 62 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Adres: ul. Komeńskiego 40
  82-300 Elbląg
 • E-mail: sekretariat@pcprelblag.pl
 • Telefon: 55 233 62 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku parterowego prowadzi 1 wejście, które przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (pochylnia o szerokości 1,30 m z poręczami). Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze
i pomieszczenia. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone zostały 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w języku Braille’a. Są natomiast niezbędne piktogramy z podstawowymi funkcjami i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Rozumiem